Начини за плащане

Към момента приемаме плащания в брой и по банков път.

ФОР А ХОЛИДЕЙ

ЮРОБАНК И ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ

IBAN /BGN/: BG60BPBI79371019212201

BIC: BPBIBGSF

email: air@4aholiday.com

tel: 0892 905 025